פרוטוקול ועד מקומי מיום 7.9.16 + הכנסת פחים כתומים ומצגת לשיפור מערך הפסולת

פרוטוקולים • 8/9/2016 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 07.9.16

הכנסת פחים כתומים לאיסוף אריזות

מצגת לשיפור מערך הפסולת בנהלל