גשם ראשון

הארכיון המתחדש • 1/11/2017 כניסות

ליקטנו כמה צילומים מהחורפים בהם נעלנו מגפי גומי ובוססנו בבוץ הנהללי שנדבק לנעליים והתיבש על המכנסים. היום החצרות מרוצפות בטון אפור, ואנו , מחלון המכונית או מעל גבי הרינג'ר, יבשים וקצת מתגעגעים...

חורף 1970 חצר משק ירדנאימבוססים בבוץ בכביש העיגול שולה חן ואלברט הדוורחורף 1962 משאית מבוססת בבוץ במרכז הכפרחורף 1964 גברי צור אוסף קווי השקייהנהלל חורף 1923