עדכון מאבק נגד שדה התעופה

הודעות מהמזכירות • 12/2/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

עדכון המאבק נגד הקמת נמל רמת דוד

לתושבים שלום,

מצ"ב מכתבו של מר אייל בצר בנושא.