מאיישי הנחלות ברדיאלי

הודעות מהמזכירות • 1/8/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

דגשים להגשת תוכנית ברדיאלי

שלום רב,
לאור פניות ושאלות רבות בנושא ההגשה לועדה, ותוכניות שהגיעו אליי לבדיקה לא כפי שדפנה מבקשת אותן, 

רצ"ב דף מרוכז עם כמה דגשים למתכננים.

בברכה

טלי שטרק