מוריד הגשם 10 בינואר 19

מדידת גשם • 10/1/2019 כניסות

מדידת גשמים יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 10/01/2019
שעה 05:00
ירדו 3.5 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 370.5 מ"מ.
31 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 3 ימי הגשם האחרונים ירדו 110.5 מ"מ