הזמנה לתערוכה "מהגרים" בקבוץ גזית

זהר בצר • כניסות

הנושא מרתק והאמנים טובים

הזמנה גזית