מוריד הגשם 3 באפריל

מדידת גשם • 3/4/2017 כניסות

מדידת גשמים יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 03/04/2017
שעה 06:00
ירדו 10 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 463 מ"מ.
43 ימי גשם מתחילת העונה .