מוריד הגשם 09/02/2019

נחום זרחי • 9/2/2019 כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך 09/02/2019

שעה 05:30

ירדו 11 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 507 מ"מ.            

38  ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב 1 ימי הגשם האחרונים  ירדו  11   מ"מ

DSC 0600