דף הסבר לקראת ישיבת מועצת האגודה הקרובה שתתקיים ב 19.6

שאול אלקנה • כניסות

קבצים מצורפים:

לישיבת המועצה - תנועת המושבים

שלום

בישיבת מועצת האגודה הקרובה, שתתקיים ביום ד הבא 19.6, עולה לדיון הסעיף: "בחינת אפשרות לעזיבת תנועת המושבים וחבירה לתנועה מיישבת אחרת (דיון עקרוני)".

הסעיף עולה לדיון לבקשת שלושה חברי מועצה.

כפי שפורסם בסדר היום בשבוע שעבר, מזכ"ל תנועת המושבים ינכח בישיבה.

מצ"ב דף הסבר.