הודעה מהבריכה

הודעות מהמזכירות • 24/8/2017 כניסות

לתושבים שלום

ביום ראשון ושני  בין השעות 09:00-13:00 יתקיימו אירועים , הבריכה תהיה פתוחה לתושבים.