פרוטוקול ועד מקומי מיום 20.8.14

פרוטוקולים • 29/8/2014

קבצים מצורפים:

פרוטקול 20.08