מוריד הגשם 2 בינואר 2018

נחום זרחי • 2/1/2018 כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך    02/01/2018

שעה 06:00

ירדו 13 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 133    מ"מ.            

13  ימי גשם מתחילת העונה .

 

חלב