מוריד הגשם 21 לנובמבר

נחום זרחי 1 • 21/11/2021 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 21/11/2021

עד שעה 05:30

ירדו   7.5  מ"מ .

מתחילת העונה ירד  25 מ"מ.             

5  ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב אחרון 14.5 מ"מ

ידיים של חקלאי , מוודה אומד הזריעה  .

בדיקת אומד זרעים