מוריד הגשם 15 במרץ

מדידת גשם • 15/3/2017 כניסות

מדידת גשמים יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 15/03/2017
שעה 06:00
ירדו 1.3 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 437.1 מ"מ.
40 ימי גשם מתחילת העונה .

אירוס