מה עלה בגורלה של "הזקנה"?

הארכיון המתחדש • 15/2/2019 כניסות

 

 

 

"הזקנה" היה כינויו של האוטובוס של נהלל שנסע מנהלל לחיפה ובחזרה משנות העשרים ועד סוף שנות החמישים.

בשנת 1960 נחתם הסכם עם אגד (אשד) על הצטרפות נהלל לשירותי חברת אגד.

אזרח ינאי נהג האוטובוס עבר לעבוד כנהג בחברת אגד.

האוטובוס הישן הועבר אחר כבוד לקיבוץ כברי.

הוא שימש כחדר אוכל לעובדי הפלחה, וגם כתפאורה לתערוכת צילומי מחזור של בית הספר.

למבוגרים שבינינו זכרונות נעימים רבים מ"הזקנה" שחיכתה לנו בנאמנות בחיפה עם סיום הקניות  וליוותה את ילדותנו.

מתגעגעים!

1 2008 09 28 Rosh HaShanah 006 machzorim bus enh jpg  תפאורה לתערוכת צלומי מחזור1 2008 09 28 Shkiah 008 Autobus ha Tzilumim enh jpg  תפאורה לצתערוכת צילומי מחזור1 Meerberg Branches 069 bus diner enh jpg