פרוטוקול ועד מקומי מה 30.8.17

פרוטוקולים • 3/9/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ועד מקומי 30.8.17

לציבור שלום,

מצ"ב הפרוטוקול, לעיונכם.