יום חמישי בסוכה

הודעות מהמזכירות • 26/9/2018 כניסות

יום חמישי בסוכה הקהילתית מפורט סופי