פינוי פסולת מוצקה

הודעות מהמזכירות • כניסות

ביום רביעי 15.5.19 יבוצע פינוי פסולת מוצקה. ניתן לערום פסולת ביום שלישי 14.5.19.
אין להוציא פסולת מוצקה שלא בתאריכים הנקובים.
פינוי גזם הבא יתקיים בסוף החודש בתאריך 30.5.19.
שבוע טוב
יאיר מור נשלח מסמארטפון ה-Samsung Galaxy שלי.