תיקון בורות בכביש

הודעות מהמזכירות • כניסות

היום תוקנו הבורות שנפערו כתוצאה מהשיטפונות בשבוע שעבר. ככלל הכבישים במצב גרוע. עבודה יסודית על כביש הכניסה באחריות המועצה האזורית תבוצע בחודש מאי 2020.
בברכה
יאיר מור