מי מכיר? מי יודע?

הארכיון המתחדש • 25/2/2019 כניסות

צילום משנת 1936, כתה ג' בנהלל עם המורה אברהם ברלס.

בין הילדים אנו מזהים רק את עפרה רז בתו של יהודה מור ואחותו של יאיר מור, אשר ניפטרה בשנה האחרונה. עפרה עומדת שנייה משמאל.

נשמח לזיהויים נוספים.

תודה לכל המגיבים והמזהים!

דיסק 125 מאוסף ארטרכט- שנת תרצו- כתה ג---130219-125042792 jpg