פרוטוקול ועד מקומי מיום 27.7.2016

פרוטוקולים • 31/7/2016 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 27.7.2016