שינויים בשעות עבודת תחיה בשבוע הבא

מרפאה • 2/11/2017 כניסות

שינויים בשעות עבודתי לשבוע הבא

יום ב' 6.11.17 בין השעות 7.30-13.00

יום ד' 8.11.17 בין השעות 16.00-19.00

יום ה' 9.11.17 בין השעות 7.30-13.00

אתכם הסליחה

תחיה