תרופות הכרוניות

מרפאה • 29/1/2018 כניסות

שלום רב,

לציבור מקבלי התרופות הכרוניות במרפאה -  בבקשה להודיע דחוף עד ליום חמישי 1.2.18

להגר או לרותי במרפאה איזה תרופות כרוניות ברצונם להזמין לחודש הבא.

טלפון מרפאה: 6515012

תודה

צוות המרפאה

.