פרוטוקול ועד מקומי 16.8.2017

פרוטוקולים • 20/8/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ועד מקומי 17 08 16

לתושבים שלום,

לעיונכם.