כיסוח תעלות ברדיאלי ובכלל

הודעות מהאגודה • כניסות

לחברים שלום,

הכיסוח יתחיל מחר יום שני ויסתיים במהלך השבוע.

גלעד יפה