פרוטוקול הועד המקומי מיום 5.8.15

פרוטוקולים • 9/8/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

05 08 15 ועד מקומי פרוטוקול