מוריד הגשם 5/11/2018

נחום זרחי • 5/11/2018 כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך   5/11/2018

שעה 06:00

ירדו 2 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 13 מ"מ.            

3   ימי גשם מתחילת העונה .