מבצע מיצי בנהלל

הודעות מהמזכירות • 6/9/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה לתושב בדבר כוונת ביצוע פרויקט חתולי רחוב ביישוב

הודעה לתושב בדבר כוונת ביצוע פרויקט חתולי רחוב ביישוב

לתושבים שלום

במוצ"ש הקרוב נמשיך במבצע.

מבצע "מיצי" לעיקור/סירוס חתולי רחוב.

בעלי חתולים מעוקרות\מסורסים מתבקשים לסמן את החתולים באופן ברור )רצוי קולר מתאים(,בכדי שישחררו מיד לאחר לכידתם.

בעלי הכלבים נדרשים לקשור את כלביהם ולוודא שאינם משוטטים ברחבי היישוב.