מוריד הגשם 13 במרץ

מדידת גשם • 13/3/2017 כניסות

מדידת גשמים יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 13/03/2017
שעה 06:00
ירדו 12 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 435.8 מ"מ.
39 ימי גשם מתחילת העונה .

summday_6883457974