פרוטוקול מישיבת "מטה מול מטה" מתאריך 1.6.2015

פרוטוקולים • 7/6/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול מטה מול מטה - ועד מקומי מול מועצה אזורית 1.6.2015