מחירי הדלק של אברך אלון החל מ – 1.7.2017

הודעות מהמזכירות • 3/7/2017 כניסות

עדכון מחירי הדלק של אברך אלון החל מ – 1.7.2017

המחירים כוללים מע"מ

סוג הדלק

מחיר לפני הנחה

הנחה

מחיר לאחר הנחה

בנזין 95

5.95

0.30

5.65

סולר

15.26

9.48

5.78