מוריד הגשם 2 באפריל 2019

נחום זרחי • כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך 2/04/2019

שעה 06:00

ירדו  23 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו   725    מ"מ.            

63 ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב  6  ימי הגשם האחרונים  ירדו   62           מ"מ

אירוס