בניה ירוקה.

אהוד אפרת • 24/4/2017 כניסות

לכל המתעתדים לבנות.
כל מי שמעוניין בבניה קלה, מהירה ונקיה במחיר למ"ר ידוע מראש וקבוע.
אנו מנסים להתארגן כקבוצה על מנת להוות כח קניה גדול כדי להשיג תנאים משופרים.
מדובר בחברת מלאמ הנמצאת במפרץ חיפה.
נארגן ערב הסברה והיכרות עם החברה ושיטת הבניה.
אודי אפרת. 0522613280.