נמצאו אופניים

ענבר • 3/8/2017 כניסות

מאז סיום הלימודים חיכו בביה"ס היסודי שייקחו אותם. מישהו מזהה?
נמצאות בנתיים אצלנו.
ענבר 0504515401
מיצ'ל 0543117811

20170803 10105620170803 101104