מוריד הגשם 18/02/2021

נחום זרחי 1 • 18/2/2021 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 18/02/2021

שעה 05:30

ירדו     43  מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 584 מ"מ.             

38  ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב   2 ימי הגשם האחרונים  ירדו 56.5 מ"מ

 

מסך של גשם

מסך גשם