אוסף בולים. מסור נימה חשמלי.

גדעון יפה • 14/9/2017 כניסות

שלום לתושבים.

למסירה אוסף בולי ישראל 1955 1980. משובלים . לא משומשים .כולל מעטפות היום הראשון. רק לאספן רציני  או לצעיר שרוצה להתחיל. לא למסחר.

למכירה מסור נימה חשמלי . עם שולחן ורגל. במצב עבודה . דורש רק ניקוי.

גידי יפה 0537459731 .