מוריד הגשם 14 לינואר 19

מדידת גשם • 14/1/2019 כניסות

מדידת גשמים יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 14/01/2019
שעה 06:00
ירדו 19 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 389.5 מ"מ.
32 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 1 ימי הגשם האחרונים ירדו 19מ"מ