מוריד הגשם פסח 23 באפריל 2019

נחום זרחי • כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך 23/04/2019

שעה 05:00

ירדו   1 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו   736    מ"מ.            

67 ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב  3  ימי הגשם האחרונים  ירדו  8          מ"מ

 

פינת מיחזור/גידור של אופניים ליד הר הילל

אופניים על גדר