תנשמות לעזרת החקלאי

אליעזר יפה • 24/9/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

קינון תנשמות במושב נהלל

הצבת התיבה מאת קובי מירום

בנהלל מוצבות מספר תיבות קינון לתנשמות במטרה לצמצם את אוכלוסית הנברנים בשדות.

מצורף סיכום הניטור לשנת 2018. והנחיות להצבת י=תיבת קינון.

בברכה, אליעזר