תרופות כרוניות

מרפאה • 26/11/2017 כניסות

לציבור המטופלים שלום רב,

הגיעו תרופות כרוניות למרפאה.

בבקשה לבוא לקחת בשעות עבודתה של הגר האחות עד לתאריך 5.12.17

תודה