פרוטוקול הועד המקומי .12.7.17

הודעות מהמזכירות • 15/7/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ועד 12.07