מוריד הגשם 13 במרץ 2020

מדידת גשם • 13/3/2020 כניסות

מדידת גשמים יומית
ביממה המסתיימת בתאריך 13/03/2020
שעה 05:30
ירדו 11 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 660 מ"מ.
53 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 1 ימי הגשם האחרונים ירדו 11 מ"מ

בתמונה האלפקות מקבלות אוכל ממרכז מזון נהלל.